Łamento de ła spoza padoana

Responder vôi a donna Frixa
che me conseja en la soa guisa
e dis k’eo lasse ogna grameça
veandome senç’ alegreça:

ke me’ mario se n’è andao,
k’el me’ cor cum lui à portao.
Et eo com men deo confortare
fin k’el starà de là da mare?

Çamai no ’l ve ….. del vegnire
né ai paura d’encegclire;
ké la sperança me mantene
del me’ segnor ke me sovene.

En lui è tut o el me’ conforto;
çamai no vôi altro deporto:
ké de lui sol çoja me nasce.
k’el me’ cor ten, noriga e passce.

El no me par k’el sia luitano,
tanto m’è el so am ore prusimano.
Eo sto en la çambra, plango e pluro
per tema k’el no sia seguro;

ké d’altro mai no ài paura;
e la sperança m’asegura
k’el dé vegnir en questo logo.
Tuto el me’ planto torna en çogo

e i me’ sospiri ven en canto,
ernbrandome del ben cotanto.
Veder mia faça eo mai no quero
en spleco, k’el non fa mestero,

ké non ài cura de fir bela.
Eo men sto sola en camarela
e an talora en mei la sala:
no ài que far çó de la scala

né a balcon né a fenestra,
ké tropo m’è luitan la festa
ke plu desiro a celebrare.
Eo guardo en ça, de verso el mare,

si prego Deo ke guarda sia
del me segnor en Pagania,
e faça sì ch’el mario meo
alegro e san sen torne endereo,

e done vencea aì Cristiani,
ke tuti vegna alegri e sani.
E quando ài fato questo prego,
tuto el me’ cor roman entrego,

sì k’el m’è viso ke sia degna
k’el me’ segnor tosto sen vegna
Eno no crerave altro consejo:
el vostre e bon, mai questo è mejo:

e questo me par de tegnire:
nexun men porave departire»
Le done oldì ço k’ela disse;
nexuna d’ele contradisse

anço fó tegnuo tuto per bene
e cosa che ben se convene,
e sì la tene sì liale,
cum bona dona e naturale;

k’el’atendé tanto al mario
k’el so deserio fo complio.
Enverso lui mostr’ alegreça,
lassando tuta la grameça.

Çamai penser no vose avere
se no com se poes plaxere
et el a lei et ela a lui.
Çilusi i gera entranbidui;

mai no miga de rea creença;
entrambi era d’una sentença,
k’i se portava tanto amore
k’i gera entrambi d’un sol core.

Et volse ço k’ela volea
et ela ço k’a lui plasea.
No ave’ mai tençon né ira,
ké ben tegnise da terça a sera.

Questa fó bona çilosia,
k’el fino amor la guarda e guia.
E questa vol lo pelegrino
aver de sera e da maitino,

e e an no i ave desplaxere
s’ela volese ancora avere
enverso lui ….. [ella]
l’ancora un poco li rivella.

Mai el a sì ferma sperança,
k’el cre complir la soa entendança
e far sì k’ela l’amarà
e fé lial li porterà.

Ella li sta col viso claro
quan li favela; mai de raro
i aven quela rica aventura:
k’el’ è sì alta per natura

ke quando el è da lei appresso
de dir parole sta confesso.
E sta contento en lo guardare:
altro no ’l aolsa demandare.

E sì i avrav’ el ben que dire!
Querir mercé, marcé querire
mille fiae e plu ancora,
se lli bastasse e tempo e ora.

E ki credì vu k’ella sia?
Ela è de tal beltae complia,
k’el no è miga maraveja
s’el pelegrin per lei se sveja.

An no devrav’ el mai dormire,
mai pur a lei mercé querire,
mercé l’ella el degnasse amare
ke malamentre el fa penare.

Mai el non osa el pelegrino:
tutora sta col cavo enclino:
mercé no quere, mai sta muto,
sospira el core e arde tuto.

 

Scheda testo: https://www.letteraturaveneta.com/2022/10/08/lamento-della-sposa-padovana/
L’imàzine de prezentasion de ‘sto artìgoło ła ze stà ciapà da’l sito https://www.alamy.it/fotos-immagini/le-crociate.html?cutout=1

Leggi altri articoli: